2. Prioritering og handling

Fælles overblik, prioritering og valg af indsats

Prioritering & Handling er en workshop, hvor I skaber overblik over arbejdspresset i organisationen og vælger hvilken udfordring, der er vigtigst at tage hånd om. Herefter ser I på mulige indsatser og vælger en eller flere indsatser, som I vil igangsætte for at tage hånd om udfordringen med arbejdspres.

Brug Handlingsplanen, som I finder under redskaber, til at sikre at indsatsen bliver konkretiseret.

Næste aktivitet er Justering, som er en opsamling på indsatsen.

1. Fokus

3. Justering