Få styr på
arbejdspresset

Forløb om arbejdspres for team og organisation

Arbejdspresset er stort på mange arbejdspladser i den finansielle sektor, og det kan påvirke vores trivsel, samarbejde og præstationer. Måske mærker I også arbejdspresset på jeres arbejdsplads, men er i tvivl om, hvad I kan gøre for at tage hånd om problemet?

Få styr på arbejdspresset er et forløb, der hjælper jeres team og organisation til at forebygge og håndtere arbejdspres.

Forløbet er designet på baggrund af interviews og workshops med ledere, medarbejdere, HR og tillidsvalgte i finanssektoren. Her blev det tydeligt, at nogle løsninger skal findes i teamet mellem lederen og medarbejderne, mens andre skal findes på det organisatoriske niveau – f.eks. i samarbejds- eller arbejdsmiljøudvalget.

På denne side kan I finde inspiration til begge dele.

Forløb om arbejdspres for team og organisation

Forløbet hjælper jer som team til at skabe overblik over, hvad der skaber arbejdspres hos jer og sætte konkrete handlinger i gang, som kan mindske arbejdspresset.

TEAM

Forløbet hjælper jer som organisation til at skabe overblik over, hvad der skaber arbejdspres hos jer og sætte konkrete handlinger i gang, som kan mindske arbejdspresset.

ORGANISATION

Klik på team eller organisation. Her finder I et overblik over aktiviteter, dagsorden, film og PowerPoints, som guider jer igennem forløbet.

Få et overblik, prioriter og skab målrettede indsatser

Formålet er, at I identificerer og arbejder med konkrete tiltag i jeres hverdag, der kan skabe mærkbare forbedringer.

I kan ikke løse alt på én gang, men små og konkrete forbedringer kan være effektive og motiverende, og kan skabe en positiv bevægelse for teamet og organisationen.

Fælles indsats for at mindske arbejdspresset

Forløbets succes afhænger af en fælles indsats fra alle involverede. Det er derfor vigtigt, at I prioriterer tid til fælles dialog, og at I sammen finder løsninger, der passer til jeres hverdag.

Gennemfør forløbet – eller vælg de aktiviteter, der passer til jeres situation

I kan bruge forløbet forebyggende eller efter en APV, under store projekter, eller hvis I oplever tegn på stort arbejdspres.

Det er også muligt at vælge forløbet som en miniworkshop på både team- og organisationsniveau.