4. Pitstop  

Kort statusmøde

Pitstop er et kort statusmøde om de handlinger, I har igangsat. Kører alt efter planen? Er der noget, som skal justeres? Et statusmøde er med til at sikre, at vi gør det, vi har besluttet, og at indsatsen har den ønskede effekt.  

Næste mødeaktivitet er Justering, hvor I ser på effekten af indsatsen.

3. Handling

5. Justering