1. Fokus 

Opstartsmøde om arbejdspres i teamet

Fokus er et opstartsmøde, som har til formål at tydeliggøre, hvorfor I sætter gang i et forløb, der skal mindske arbejdspresset i teamet. Og hvad forløbet indeholder af aktiviteter.

Som forberedelse til workshoppen under Prioritering, skal alle give deres bud på, hvilken udfordring, der har størst betydning for arbejdspresset i temaet. Og hvad denne udfordring skyldes.

2. Prioritering