1. Fokus 

Opstartsmøde om arbejdspres i organisationen

Fokus er et opstartsmøde, som har til formål at tydeliggøre, hvorfor I sætter gang i et forløb, der skal mindske arbejdspresset lokalt eller bredt i organisationen. Og hvad forløbet konkret indeholder af aktiviteter.

Efter opstartsmødet skal alle indhente supplerende viden fra 1-3 personer, som vil kunne bidrage med yderligere viden om arbejdspres i organisationen.

Opsamling på interview registreres i arbejdsarket ”Viden fra organisationen” og medbringes til næste aktivitet workshoppen Prioritering & Handling.

2. Prioritering og handling